Parcel·les Preu 2020

  • NOMES tenim estades per temporades, des de el 1 de Juliol fins 30 d’agost.
  • TANCAT a partir del 31 d’agost, inclòs, per peru per nit.  Nomes estades de contracte de temporada.
  • Hivern 2020 s’ha fet la poda d’arbres, que feien molta ombra a les parcel·les